Utrzymanie płynności finansowej

Utrzymanie płynności finansowej

Zdolnością firmy do spłaty bieżących zobowiązań do jednego roku nazywamy płynnością finansową. Na, co dzień w działalności każdego podmiotu gospodarczego utrzymanie na odpowiednim poziomie płynności finansowej jest najważniejszym zadaniem. To zadanie jest szczególnie trudne u początkujących przedsiębiorców, którzy nie są jeszcze doświadczeni w kwestiach związanych z najlepszymi technikami współpracy ze swoimi kontrahentami biznesowymi. Od tego czy nasze przedsiębiorstwo zależy czy pracownicy utrzymują swoje wypłaty na czas, czy wszyscy nasi partnerzy biznesowi i dostawcy towarów i usług otrzymają terminowo zapłatę. Podmioty gospodarcze bez płynności finansowej nie mogą liczyć na otrzymanie kredytu na rachunku bieżącym, kredytów inwestycyjnych czy technologicznych. Taki przedsiębiorca będzie miał także problem z pozyskaniem inwestorów do swojego przedsięwzięcia. W nauce finansów uważa się, że posiadanie przez przedsiębiorstwo płynności finansowej jest wcale nie mniej ważne od generowania zysków netto z prowadzonych transakcji biznesowych. Jest to oczywiście bardzo słuszne twierdzenie, gdyż nawet, jeśli przedsiębiorstwo miałoby w dłuższej perspektywie generować duże dochody, a nie potrafiłoby zaspokoić terminowo krótkoterminowych zobowiązań wówczas i tak byłoby do ogłoszenia upadłości.