Własny biznes a jego obszar działania

Własny biznes a jego obszar działania

Jeśli już założyliśmy własną firmę lub mamy zamiar ją założyć powinniśmy wiedzieć, na jakim obszarze będziemy działać, jaki obszar będzie do naszej dyspozycji. Morzę to być: osiedle mieszkaniowe, wieś, miasteczko czy tez dzielnica większego miasta. Można planować rozszerzenie działalności poza granicami kraju, wcześniej jednak lepiej zdobyć doświadczenie, prowadząc przedsiębiorstwo o mniejszym zasięgu. W przypadku drobnej działalności usługowej lub handlowej obszarem działalności będzie część miejscowości, w której zlokalizowana jest firma. Działalność gospodarcza wymaga głównie szerszego rynku zbytu, dlatego należy zaplanować rozmieszczenie regionalnych punktów sprzedaży. Warto zastanowić się nad umieszczeniem oferty handlowej lub usługowej w Internecie, co pozwala znacznie obniżyć koszty tworzenia sieci sprzedaży. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, czy wszyscy potencjalni klienci będą chcieli korzystać tylko z tej drogi kontaktu z firmą i ewentualnie potraktować ja, jako uzupełnienie regionalnych przedstawicielstw.