Relacje podmiotów w e-biznesie

Relacje podmiotów w e-biznesie

W e-biznesie, czyli biznesie elektronicznym istnieje wiele rodzajów relacji pomiędzy podmiotami, które z niego korzystają. Jedną z takich relacji jest business-to-business, często skracany do nazwy „B2B”. Jest to relacja, która odnosi się do komunikacji przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo. Relacja ta zachodzi w przypadku, gdy dwa przedsiębiorstwa realizują pewne procesy biznesowe między sobą. Kolejnym rodzajem relacji jest intra-business, często nazywany także „intranet”. Jak można się domyślić, jest to rodzaj biznesu elektronicznego wykorzystywany do komunikacji wewnątrz jednego przedsiębiorstwa. Dzięki temu pracownicy mogą się ze sobą konsultować przy pomocy Internetu. Relacja business-to-consumer, skracana jako „B2C” to relacja przedsiębiorstwo-klient. Jest to relacja opisująca komunikację przedsiębiorstwa ze swoimi klientami, oraz wszelkie transakcje, które zachodzą pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Te trzy wymienione powyżej rodzaje relacji są podstawowymi relacjami, które uznaje się podczas definiowania biznesu elektronicznego. Można jednak także wyróżnić jeszcze kilka dodatkowych rodzajów relacji. Może to być na przykład relacja consumer-to-consumer, czyli klient-klient czy też government-to-citizen, czyli instytucje publiczne-obywatel, co odnosi się do prowadzenia stron internetowych przez rządy.