O finansach publicznych

O finansach publicznych

Aby rozmowa dotycząca finansów była pełna z całą pewnością nie wolno nam zapomnieć o omówieniu kwestii, które związane są z finansami publicznymi. Pojęcie to może być obce zwykłych zjadaczom chleba, ale osoby, które związane są z finansami lub też interesują się zagadnieniami z tego zakresu z całą pewnością doskonale to pojęcie znaną. Jeżeli zaliczamy się do osób, które interesują się bieżącymi wydarzeniami politycznymi z pewnością również nieraz słyszeliśmy to pojęcie. Trudno jednak znaleźć osobę, która powie nam coś więcej na temat finansów publicznych. Finanse publiczne to wszystkie te procesy, które powiązane są z gromadzeniem publicznych środków pieniężnych. Nie można zapomnieć jednak również o tym, że finanse publiczne to także te procesy, które odpowiadają za wydawanie publicznych środków pieniężnych. Finanse publiczne nie są domeną tylko i wyłącznie jednej instytucji. Tworzy je bowiem kilka instytucji o różnym charakterze. Wśród tych instytucji znajduje się między innymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych (popularny ZUS) oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (popularny NFZ). Również wszystkie wyższe uczelnie wchodzą w zakres instytucji, które związane są z finansami publicznymi. Finanse publiczne pełnią wiele bardzo ważnych funkcji, które są istotne dla zachowania integralności struktury państwa oraz jego wydolności. Wskazuje się na funkcję alokacyjną oraz stabilizacyjną.