Cel własnego biznesu

Cel własnego biznesu

Zakładając własny interes powinniśmy wiedzieć, jaki cel nas interesuje i co jest głównym celem interesu. Głównym celem działalności gospodarczej w gospodarce wolnorynkowej jest osiągnięcie maksymalnych korzyści finansowych bez pomocy lub ochrony państwa. Tym, co i jak mają wytwarzać przedsiębiorstwa lub jakie mają świadczyć usługi decyduje mechanizm rynkowy. Aby wyjaśnić jego działanie musielibyśmy posłużyć się modelem rynku. Oczywiście podstawą modelu rynku są popyt i podaż. Popyt oznacza określoną ilość towarów i usług, którą nabywcy są gotowi kupić przy różnym poziomie ceny. Podaż zaś oznacza ilość towarów i usług, którą sprzedający są gotowi sprzedać przy różnym poziomie cen. Krótko mówiąc zmiana cen powoduje zmianę zapotrzebowania. Do innych celów działalności gospodarczej są: poszerzanie rynku zbytu, utrwalenie własnej pozycji na rynku, wartości niematerialne, np. produkcja towarów wysokiej, jakości, terminowość i solidność w świadczeniu usług. Zanim zaczniemy prowadzić własną działalność powinniśmy pamiętać o tych celach i nieustannie do nich dążyć.