Czym jest biznes elektroniczny

Czym jest biznes elektroniczny

Biznes elektroniczny, w skrócie e-biznes, to pojęcie odnoszące się do prowadzenia biznesu, który opiera się na działalności internetowej. Pojęcie to zostało wprowadzone przez firmę komputerową IBM już 1995 roku. Według słownikowej definicji tego pojęcia, oznacza ono szeroko pojętą wymianę informacji pomiędzy przedsiębiorcami oraz producentami a odbiorcami, czyli klientami danej firmy. E-biznes to także poszukiwanie informacji na temat produktów czy usług, zawieranie kontraktów za pośrednictwem Internetu, wysyłka dokumentacji, komunikacja z klientami itd. Pierwotnie e-biznes polegał na przesyłaniu między firmami oraz korporacjami dokumentów w formie elektronicznej. Swoje obecne znaczenie pojęcie to zyskało dopiero właśnie w 1995 roku. Dodatkowo pojęcie to ciągle ewoluuje i poszerza się ponieważ dziedzina e-biznesu podlega ciągłym zmianom ze względu na szybko rozwijające się technologie. E-biznes odnosi się do wielu różnych gałęzi gospodarki. Może to być zarówno handel elektroniczny, prowadzenie internetowej bankowości, sprzedaż usług, elektroniczny rząd, platformy learningowi oraz wiele innych. Wraz z powstaniem e-biznesu powstał także e-marketing, czyli prowadzenie działań marketingowych przy pomocy Internetu. Prowadzenie działalności marketingowej w Internecie może także być częścią e-biznesu.