Zewnętrzne finansowanie działalności przedsiębiorstwa

Zewnętrzne finansowanie działalności przedsiębiorstwa

W niniejszym artykule przedstawimy sposoby zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Nie każdy przedsiębiorca potrafi utrzymać przez okrągłych dwanaście miesięcy swoją firmę w takim stanie by nie potrzebować pomocy z zewnątrz. W każdym przedsiębiorstwie przywiązuje się szczególną uwagę do dwóch czynników, pierwszym z nich jest wynik sprzedaży, i co za tym idzie wypracowany zysk netto, natomiast drugim jest utrzymanie płynności finansowej. Wypracowanie dużego zysku netto wcale nie musi oznaczać, że nasza działalność gospodarcza jest w dobrej kondycji finansowej. Bardzo często się zdarza, że, choć na koniec roku firma odnotowała zysk netto, to i tak nie udało jej się uniknąć likwidacji. By w sytuacjach zachwiania nie było konieczności zwijania interesu, zawsze można spróbować zaciągnąć kredyt. Instytucje bankowe w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą wystosowały bardzo szeroką ofertę. Jednak najczęściej zaciąganym kredytem jest odnawialny kredyt na rachunku bieżącym. Może on być przeznaczony na regulowanie bieżących należności wobec swoich kontrahentów czy instytucji państwowych. Kredyt na rachunku firmowym należy do grupy kredytów krótkoterminowych, zaciągany jest najczęściej na dwanaście miesięcy. Innym kredytem przeznaczonym dla przedsiębiorców jest kredyt inwestycyjny.