Zadania banku centralnego

Zadania banku centralnego

Niewątpliwie jedną z najważniejszych instytucji finansowych w każdym kraju, gdzie rządzi koncepcja kapitalistyczna jest bank centralny. Odpowiada on za wiele niezwykle istotnych funkcji dla całej gospodarki krajowej. Szczególnie w sytuacji, gdy na kontynencie europejskim dwadzieścia siedem krajów działa w jednej organizacji międzynarodowej, powiązania między bankami centralnymi w tych krajach są szczególnie ścisłe. Jedną z najważniejszych funkcji banku centralnego, czyli w przypadku naszego kraju jest to narodowy bank polski jest emisja pieniądza gotówkowego. Poza emisją do jego funkcji należy wprowadzenie pieniądza gotówkowego do obiegu. Pieniądz gotówkowy może być wprowadzany do obiegu w różne sposoby, między innymi poprzez skup metali szlachetnych, skup obcych walut, czy też w formie długu, gdy bank centralny udziela kredytów bankom prywatnym. Znak pieniężny w naszym kraju może emitować tylko i wyłącznie narodowy bank polski. Inną niezwykle istotną funkcją banków centralnych jest prowadzenie polityki rozliczeniowej wśród wszystkich banków komercyjnych w kraju, posiadają one rachunki w banku centralnym, a także podlegających mu instytucji finansowych. Do zadań banku centralnego należy także realizacja transakcji z zagranicznymi bankami centralnymi i finansowymi instytucjami międzynarodowymi.