Wpływ kryzysu finansowego na gospodarstwa domowe

Wpływ kryzysu finansowego na gospodarstwa domowe

Kryzys finansowy, w mniejszym bądź większym stopniu, dotknął każdego z nas. Obserwując zachowanie gospodarstw domowych, widzimy w ich działaniach odzwierciedlenie obecnej sytuacji ekonomicznej. Kryzys pociąga za sobą szereg negatywnych następstw, przede wszystkim, wielu z nas straciło pracę bądź martwią się o jej utratę. Strach przed utratą pracy wykorzystują pracodawcy, obniżając pensję, obcinając prowizję bądź pozbawiając premii tłumacząc te działania kryzysem. W konsekwencji trudno znaleźć dobrze płatne zajęcie, ponieważ rynek pracy oferuje nam coraz to gorsze warunki. Nie stać nas na wysyłanie dzieci na kursy doszkalające, nie jesteśmy w stanie wysłać ich na studia, sami nie rozwijamy swoich zainteresowań, koncentrując się na pracy bądź jej poszukiwaniu. Przy obniżonej stopie życiowej i niepewnej przyszłości, młodzi ludzie nie decydują się na założenie rodziny bądź na posiadanie dzieci. Próbujemy oszczędzać, ale jest to trudne przy rosnących cenach, bo przecież przedsiębiorcom również rosną koszty utrzymania. Zadłużamy się coraz bardziej, korzystając z kart debetowych, oczywiście tylko awaryjnie, ale takich sytuacji jest coraz więcej. Te wszystkie następstwa kryzysu zmieniają nasze życie diametralnie, pozostajemy rozżaleni, niepewni przyszłości i zrezygnowani. Jednak, tak jak pokazuje historia, Polacy radzą sobie w każdej sytuacji, więc i teraz tak będzie.