Wpływ bezrobocia na gospodarkę kraju

Wpływ bezrobocia na gospodarkę kraju

Następstwem postępującego kryzysu gospodarczego jest coraz większe bezrobocie. Więcej chętnych, gotowych do podjęcia pracy na rynku pracy, natomiast dużo mniej nowych inwestycji, tym samym, mniej stanowisk pracy tworzonych przez przedsiębiorców i mniej ofert. Obecnie wiele osób doskonale wykształconych i doświadczonych pozostaje bez pracy. Nie chcą być bierni, chcą działać rozwijać się, dać sobie szanse. Nie mogąc znaleźć pracy w kraju szukają wsparcia poza nim, temu nie ma się co dziwić. Szukają miejsca gdzie będą docenieni i gdzie znajdą znacznie lepsze warunki rozwoju i życia. Niestety tym samym gospodarka kraju wiele traci, a nasi młodzi zdolni wzmacniają gospodarkę obcego kraju. Osoby bezrobotne nie inwestują, nie wydają pieniędzy, nie rozwijają się. W efekcie wygląda to tak, że zjawisko bezrobocia spowalnia rozwój gospodarki, to z kolei uniemożliwia podejmowanie kolejnych inwestycji z braku środków, w konsekwencji pracy jest coraz mniej. Państwo utrzymuje osoby bezrobotne, systematycznie zwiększa się przepaść finansowa dzieląca ludzi i wzrasta niezadowolenie społeczne. Sytuacja ta wymaga skutecznej polityki i konsekwentnych działań, głównie w kierunku ułatwienia tworzenia nowych inwestycji. Najważniejsze aby koszty utrzymania pracowników i podatki nie ograniczyły możliwości rozwoju i nie zniechęciły inwestorów do działania.