VSM

VSM

Za pomocą istotnych narzędzi i metod można znacząco podnieść wydajność przedsiębiorstwa, poczynić wiele oszczędności, a także podnieść jakość produkowanych wyrobów i znacząco skrócić czas przepływu produktu lub usługi przez firmę. W tym celu niezwykle przydatne okażą się takie techniki, jak np. VSM mapowanie strumienia wartości. To niezwykle cenne narzędzie pomoże zobrazować graficznie i zanalizować wszystkie najistotniejsze elementy w procesie produkcyjnym danego przedsiębiorstwa, a także poprawę ciągłości procesu przepływu informacji i materiału przez cały proces produkcyjny. Dzięki tej technice możemy jasno określić: jakie istnieją powiązania pomiędzy przepływem materiału i informacji, określić problemy i zlokalizować marnotrawstwo w firmie, określić zasady obsługi klientów, zbudować strategię produkcyjno-logistyczną, a także stworzyć plany doskonalenia zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Dzięki tym wszystkiemu firma może nie tylko działać sprawniej, wprowadzać nowe produkty, usługi, czy innowacyjne pomysły, ale także znacznie zaoszczędzić środki finansowe i spożytkować je na istotniejsze cele. VSM mapowanie strumienia wartości jest nie tylko ważną, ale i bardzo skuteczna techniką, chętnie wykorzystywana w każdym biznesie.