Specjalne strefy ekonomiczne

Specjalne strefy ekonomiczne

Doskonałym rozwiązaniem na skupienie w jednym miejscu, wszelkiego rodzaju zakładów i magazynów, jest wydzielenie w naszej przestrzeni odpowiednich miejsc. Miejsc, w których takie zakłady mogą sprawnie funkcjonować, w rozsądnej odległości od naszych osiedli i domów. Taką możliwość otwierają władze województwa, przeznaczając często ogromne obszary, na lokalizacje działalności produkcyjnej. Wydzielenie takiej strefy wiąże się z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury i zagwarantowaniem korzystnych warunków firmom. Tym samym przyczyniają się do rozwoju regionu, gwarantując, przede wszystkim, miejsca pracy i możliwości powstawania nowych firm wspierających ich działanie. W obszarze takiej strefy przemysłowej często dozwolone jest przekraczanie norm dotyczących ochrony powietrza bądź emisji hałasu. Dodatkowo inwestorzy mają zagwarantowane zwolnienia od podatku dochodowego oraz wsparcie w sprawach organizacyjnych i prawnych. Pomimo wysokich cen gruntów i nieruchomości jest to na pewno bardzo dobre rozwiązanie na lokalizacje przedsiębiorstw, które budzą wiele kontrowersji. Mieszkańcy miast czy wsi często nie zgadzają się na obecność w sąsiedztwie zakładów związanych z utylizacją odpadów bądź przetwórstwa mięsnego. Niezadowoleni mieszkańcy często protestują zgłaszając skargi i petycje, tym samym często ograniczając działalność zakładu, lecz ich reakcje jest jak najbardziej uzasadniona. Dlatego lokalizacja tego typu działalności w specjalnych strefach ekonomicznych jest rozsądnym rozwiązaniem.