Sektor finansów publicznych

Sektor finansów publicznych

Każde państwo posiada swoje finanse publiczne. By gospodarka takiego państwa odpowiednio funkcjonowała finanse publiczne muszą być odpowiednio uporządkowane. W takich warunkach państwo darzy zaufaniem swoich obywateli, a obywatele ufają państwu. W naszym kraju sektor finansów publicznych funkcjonuje całkiem sprawnie, lecz jest oczywiście jeszcze w tej kwestii wiele do zrobienia. Za uporządkowywanie finansów publicznych w naszym krajów wzięto się dopiero po roku tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym dziewiątym. Istotą finansów publicznych są wszystkie procesy i zjawiska połączone z gromadzeniem i podziałem środków publicznych, które mają do rozdysponowania władze publiczne. Zgromadzone środki pochodzą w dużym stopniu z podatków, danin publicznych, przychodów zwrotnych takich, jak emisja papierów wartościowych, kredyty czy pożyczki. W skład finansów publicznych wchodzą również środki z majątku publicznego. Daniny publiczne i wszelkiego rodzaju podatki są wydatkowane na realizację najpotrzebniejszych i podstawowych celów i zadań publicznych. Pieniądze trzeba rozdysponować w taki sposób by każdy był w miarę możliwości zadowolony. Wiadomo, że wszystkich obywateli zadowolić się nie da, ale władze państwa muszą posługiwać się publicznymi środkami w taki sposób by na najważniejsze sektory, jak na przykład opieka zdrowotna było przeznaczanych najwięcej pieniędzy publicznych.