Rynek, na którym będziemy działać

Rynek, na którym będziemy działać

Otwierając własną działalność powinniśmy zapoznać się z rynkiem, na którym mamy zamiar działać. Analizę rynku powinniśmy przeprowadzać najlepiej przynajmniej rok przed założeniem własnej działalności. Analiza rynku, na którym zamierzam działać, polega na ustalaniu potencjalnych klientów i ewentualnej konkurencji. Dobrze jest wiedzieć, ile ludności mieszka na obszarze przyszłej działalności, jaka jest jej struktura demograficzna oraz zawodowa. Należy przeanalizować relacje popytu oraz podaży na dobra i usługi, które zamierzamy sprzedać na lokalnym rynku. Na wielkość popytu, oprócz ilości pieniędzy, którą mogą wydać kupujący na określone dobra, oraz ceny tych dobry, wpływają, bowiem m.in. przyzwyczajenia, styl życia, moda reklama. Wejście na rynek jest łatwiejsze po znalezieniu tzw. Niszy rynkowej, czyli określeniu luki po stronni podaży i popytu na specyficzne produkty lub usługi. Jeśli istnieje znaczna przewaga podaży nad popytem wejście na taki rynek może być bardzo trudne i nie opłacalne.