Różne formy opodatkowania

Różne formy opodatkowania

Dla każdego przedsiębiorcy największą niedogodnością i kłopotem jest terminowe płacenie podatków. Odsetki od niezapłaconych podatków gospodarczych rosną bardzo szybko, dlatego najlepiej jest zachowywać stabilność finansową. Każdy przedsiębiorca ma szansę wyboru najlepszej dla niego formy opodatkowania. W praktyce okazuje się to wyborem mniejszego zła, ponieważ różnice nie są zbyt duże. Na każdej osobie prowadzącej działalność gospodarczą ciąży obowiązek podatkowy. Poza tym do końca stycznia nowego roku podatkowego, każdy podmiot gospodarczy musi złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie, w którym stwierdza, jaką formę opodatkowania wybiera na zbliżający się rok podatkowy. Jeśli tego nie zrobi będzie zmuszony do rozliczania się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych według skali albo osiemnastoprocentowej, albo trzydziesto dwuprocentowej. Inną formą opodatkowania działalności jest podatek liniowy ustalony na poziomie dziewiętnastu procent. Dla wielu przedsiębiorców wielką dogodnością jest możliwość rozliczania się na podstawie ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych. Podatek tonażowy to kolejna forma opodatkowania. W podjęciu decyzji dotyczącej najlepszej formy opodatkowania z pewnością pomoże nam osoba księgowego, albo biuro rachunkowe, które przeprowadzi analizę naszych finansów.