Rola etyki w biznesie

Rola etyki w biznesie

W każdym aspekcie naszego życia opieramy się na wpojonych nam bądź wypracowanych zasadach moralnych. Przestrzeganie ich gwarantuje porządek i zapewnia bezpieczeństwo, tak cenny dla każdego z nas. Również w biznesie, na przestrzeni lat, wykształcił się zbiór zasad opartych na wartościach, poglądach i doświadczeniach ludzi funkcjonujących w tym środowisku. Polegają głównie na poszanowaniu człowieka, uczciwości, eliminowaniu dyskryminacji i dbaniu o środowisko naturalne. Zasady te muszą być realizowane już przez każdego człowieka, bo przecież ludzie tworzą małe i duże przedsiębiorstwa, jak i te wielkie korporacje. Kultura biznesu zaczyna się od stosownego zachowania nas samych. Musi opierać się na sprawiedliwości, odpowiedzialności i rzetelności. Bez względu na miejsce w hierarchii społecznej, już od pracownika szczebla niższego aż po samych właścicieli. Działalność gospodarcza na ogół wiąże się z dużym ryzykiem, ogromną konkurencyjnością i koniecznością odnalezienia się na rynku. Dlatego konieczne jest aby opierała się na mocnych podstawach, uczciwej współpracy i całkowicie wykluczać działania niewłaściwe. Powinno być to widoczne zarówno wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz. Jak to obecnie wygląda obserwujemy sami. Czyżby wszechobecny kryzys zmienił te podstawowe zasady, usprawiedliwił nieetyczne zachowania.