Profesjonalna analiza ekonomiczna

Profesjonalna analiza ekonomiczna

Przy prognozowaniu wielu procesów gospodarczych bardzo przydatna jest analiza ekonomiczna. Obok analizy finansowej jest jednym z najprzydatniejszych badań w świecie gospodarki. Analiza ekonomiczna pozwala osobom ją przeprowadzającym na odnalezienie związków i tendencji zachodzących między składnikami tych procesów. Analiza ekonomiczna może być przeprowadzana generalnie w skali całej gospodarki, nazywana jest wówczas analizą makroekonomiczną, może podejmować także tematykę jednostkową, w ramach poszczególnych jednostek obrotu gospodarczego, czyli analiza mikroekonomiczna. Analiza ekonomiczna w sposób pozytywny wpływa na podejmowane decyzje mające na celu racjonalizację procesów gospodarczych, sprawdza się również przy stawianiu diagnoz i prognozowaniu najbliższej i długoterminowej przyszłości konkretnego segmentu gospodarki. Tak, jak nietrudno się domyśleć przy analizie ekonomicznej dużą rolę odgrywają zastosowane metody matematyczne. Gdy ekonomiści poznają mechanizm działania naszej gospodarki, łatwiej będzie podejmować odpowiednie decyzje, mające skutki dla całych społeczeństw. Analizę ekonomiczną można przeprowadzić także w skali jednego przedsiębiorstwa. Taki podmiot gospodarczy po przeprowadzeniu takiej analizy może wzbogacić się o bardzo ciekawe dane potrzebne na dalszym etapie działania firmy.