Opodatkowanie działalności gospodarczej

Opodatkowanie działalności gospodarczej

Wybierając działalność gospodarczą, którą mamy zamiar prowadzić powinniśmy się zastanowić czy obciążenia podatkowe nie będą, aby zbyt wysokie i w dłuższej perspektywie czasu uciążliwe. Na przykład prowadząc firmę transportową liczba podatków, którymi obciążony jest przedsiębiorca jest bardzo wysoka. Każdy przedsiębiorca poza podatkami od towarów i usług, dochodowych musi także płacić najwięcej za akcyzę wliczoną przecież do ceny paliwa. Dodatkowo każda osoba prowadząca taką firmę ponosi również koszty wykupienia odpowiednich zezwoleń i licencji na przykład na przewóz osób. Dokonując takiej analizy comiesięcznych wydatków możemy dojść do wniosku, iż inny rodzaj działalności będzie dla nas bardziej pasował. Z reguły każdy przedsiębiorca niezależnie od formy prowadzonej działalności może wybierać pomiędzy opodatkowaniem na zasadach ogólnych według skali osiemnasto i trzydziesto dwuprocentowej, według podatku liniowego na skali dziewiętnastoprocentowej, ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych, czy podatku tonażowego. Przedsiębiorca dokonuje wyboru formy opodatkowania do końca pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego. Jeśli do wskazanego terminu przedsiębiorca nie podejmie żadnej decyzji, jego działalność gospodarcza będzie opodatkowana według zasad ogólnych, co nie zawsze jest najlepszym wyjściem.