O systemach ekonomicznych

O systemach ekonomicznych

Jeżeli interesuje nas tematyka ekonomiczna z pewnością powinniśmy zapoznać się z zagadnieniami, które związane są z systemami ekonomicznymi. Pojęcie systemu ekonomicznego mógł słyszeć każdy z nas. Pojawia się ono często chociażby w kontekście doniesień dotyczących ekonomii. Z pewnością jednak trudno będzie znaleźć osobę, która potrafi zdefiniować pojęcie systemu ekonomicznego. Mianem systemu ekonomicznego określa się pewne zespoły tworzone przez różne instytucje lub różne rodzaje mechanizmów. Celem systemów ekonomicznych jest koordynowanie oraz kontrolowanie wszelkich decyzji, które są podejmowane w określonym państwie. Również kontrolowanie realizowania podjętych decyzji leży w zakresie działania systemów ekonomicznych. Współcześnie najczęściej mówi się o trzech wielkich systemach ekonomicznych. Zalicza się do nich gospodarkę centralnie planowaną, kapitalizm oraz gospodarkę mieszaną. Gospodarka centralnie planowana znana jest większości Polaków. Przez długie lata obowiązywała ona bowiem na terenie naszego kraju. W gospodarce centralnie planowanej nie ma miejsca na jakiekolwiek prywatne inicjatywy. Wszystkie zakłady produkcyjne są własnością państwa. To państwo podejmuje decyzje dotyczące tego ile danych artykułów ma zostać wyprodukowanych. Nie można zapomnieć o tym, że również ich ceny są dyktowane przez państwo.