O Ministerstwie Finansów

O Ministerstwie Finansów

Mówiąc o kwestiach, które związane są z finansami z całą pewnością nie powinniśmy zapominać o wspomnieniu przynajmniej w kilku słowach o Ministerstwie Finansów. Z całą pewnością ten resort jest w rządzie uznawany za jeden z trudniejszy. Każdy, kto decyduje się na kierowanie nim staje przed naprawdę ogromny wyzwaniem. Nie można zapomnieć o tym, że Ministerstwo Finansów zalicza się do tych resortów, które przez opinię społeczną nie są zbyt dobrze oceniane. Na czele Ministerstwa Finansów zawsze stoi minister finansów. Jest to oczywiście stanowisko, którego obsada zmienia się wraz ze zmianą rządu. Na wniosek premiera prezydent może również odwołać ministra finansów nawet wtedy, kiedy rząd nie upada. Powoływany jest wtedy oczywiście nowy minister. Ten ważny resort nie może bowiem pozostać bez kierownictwa. Na chwilę obecną na czele Ministerstwa Finansów stoi Jacek Rostkowski, który uważany jest za naprawdę wybitnego ekonomistę. Mało kto wie, że Ministerstwo Finansów sprawuje nadzór nad szeregiem instytucji. Zalicza się do nich między innymi Służbę Celną. Również wszystkie urzędy skarbowe, które działają na terenie Polski są odpowiedzialne przez Ministerstwem Finansów właśnie. Także Generalny Inspektorat Informacji Finansowej podlega Ministerstwu Finansów. Rolą Ministerstwa Finansów to między innymi planowanie budżetu państwa.