Najważniejsze instytucje finansowe

Najważniejsze instytucje finansowe

W każdym kraju system ekonomiczny nie może działać w próżni. Za jego prawidłowe funkcjonowania zawsze muszą odpowiadać instytucje finansowe komercyjne, lub państwowe. Nie inaczej jest w naszym kraju. Na czele instytucji finansowych stoi bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski. Jego najważniejszą funkcją jest emisja pieniądza, a także wpuszczanie go do powszechnego obiegu. Jest to jedyna instytucja w kraju, która posiada to prawo. Wszelkie inne podmioty wprowadzające pieniądze do obiegu robią to bezprawnie i podlegają wysokiej karze. W banku centralnym swoje konta i rachunki prowadzą wszystkie banki komercyjne. System jest opracowany w taki sposób by każdej instytucji bankowej zapewnić przejrzystość i wiarygodność. Inną bardzo ważną instytucją powiązaną niewątpliwie z narodowym bankiem polskim jest rada polityki pieniężnej. Jest najważniejszym zadaniem jest ustalanie wysokości stóp procentowych w oparciu o dostępne badania rynku. Jest to niezwykle odpowiedzialna funkcja, od odpowiedniego ustalenia wysokości stóp procentowych zależy poziom wzrostu gospodarczego. W skład rady polityki pieniężnej wchodzi trzech członków mianowanych przez sejm, trzech przez senat i trzech przez prezydenta kraju. Dla rynku finansowego niezwykle ważną instytucją jest również giełda papierów wartościowych.