Księgowość budżetowa i pełna księgowość Rzeszów

Księgowość budżetowa - pełna księgowość Rzeszów

Księgowość budżetowa dotyczy sektora publicznego, a więc wszystkich jednostek gospodarki narodowej. Do takich jednostek należą wszystkie podmioty, które grupują własność państwową (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych). Zaliczamy do nich między innymi własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz „własność mieszaną” z przewagą kapitału (mienia) wszystkich jednostek sektora publicznego. Każdy z tych podmiotów obowiązuje pełna księgowość Rzeszów, bowiem ponosi odpowiedzialność za mienie publiczne przed całym społeczeństwem. Księgowość budżetowa musi być prowadzona w sposób jasny, przejrzysty i w pełni uczciwy. Transparentność jest konieczna, bowiem pełna księgowość Rzeszów dostarcza wszelkich niezbędnych informacji na temat wykonania poszczególnych planów budżetowych. Jest to także bardzo istotne, aby móc planować, kontrolować i analizować kolejne budżety. Jest to ogromnie ważne, aby jednostki kontrolujące mogły chronić mienie publiczne i rozliczać osoby zarządzające tym mieniem. Bowiem każdy, kto dysponuje finansami publicznymi jest w pełni za nie odpowiedzialny i zobowiązany do tego, aby rzetelnie rozliczać wszystkie podjęte inwestycje.