Krótko o gospodarce mieszanej

Krótko o gospodarce mieszanej

Poruszając kwestie dotyczące ekonomii z pewnością warto pamiętać o gospodarce mieszanej. To właśnie ten rodzaj gospodarki spotkamy obecnie na świecie najczęściej. Z pojęciem gospodarki mieszanej z całą pewnością nieraz spotkał się każdy z nas. Niestety większość z nas nie potrafi nic na temat gospodarki mieszanej powiedzieć. Tymczasem z tym rodzajem gospodarki spotykamy się przecież na co dzień. Mianem gospodarki mieszanej określa się ten rodzaj gospodarki, w którym występuje zarówno sektor publiczny, jak i sektor prywatny. Chodzi po prostu o zakłady będą własnością prywatną, jak i te, które są własnością państwa. Istnienie gospodarki mieszanej w danym państwie jest z całą pewnością rozwiązaniem najlepszym. Ten rodzaj gospodarki jest bowiem niezwykle korzystny. Przede wszystkim to właśnie gospodarka mieszanka gwarantuje istnienie konkurencji. Konkurencja natomiast sprawia, że możemy korzystać z lepszych towarów czy lepiej wykonywanych usług za o wiele niższe pieniądze. Gospodarka mieszana daje nam także możliwość chodzenia do szkół państwowych, ale otwiera przed nami także możliwość pobierania nauki w szkołach o charakterze prywatnym. Również publiczna i prywatna służba zdrowia są efektem istnienia gospodarki mieszanej. Z całą pewnością obecnie to ten rodzaj gospodarki jest najbardziej efektywny.