Kapitał podstawowy przedsiębiorstwa

Kapitał podstawowy przedsiębiorstwa

Niektóre formy prawne działalności gospodarczych wymagają od przedsiębiorców zgromadzenia określonej wysokości kapitału zakładowego. Nazwy organizacyjno-prawne takich spółek zawiera kodeks spółek handlowych. Pięćdziesiąt tysięcy złotych kapitału podstawowego muszą zebrać wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej. To jedyna spółka osoba, która ma taki obowiązek. Obowiązek gromadzenia kapitału podstawowego należy także do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Odpowiednio pięć i sto tysięcy złotych muszą zebrać te dwie spółki kapitałowe. W kodeksie spółek handlowych kapitał podstawowy zbierać muszą również spółdzielnie europejskie i spółki europejskie, te pierwsze muszą zgromadzić trzydzieści tysięcy euro, te drugie sto dwadzieścia tysięcy euro. Kapitał podstawowy to nie tylko środki pieniężne zgromadzone na kontach firmowych, to także wszelkiego rodzaju majątek trwały. Majątek podstawowy przedsiębiorstwa jest zmienny, może podlegać podwyższeniu i zmniejszeniu w trakcie prowadzenia działalności. W umowie każdej spółki musi zostać wskazane, ile dany wspólnik przekazał do majątku wspólnego przedsiębiorstwa. Przy niektórych rodzajach działalności gospodarczej jest to ważne z tego względu, że w przypadku zaspokajania roszczeń przez wierzyciela mogą one wynosić tylko do wysokości wkładu danego wspólnika.