Kaizen

Kaizen

Odpowiedni rozwój firmy jest uzależniony od wielu czynników. Należą do nich m. in metody zarządzania jakością, wprowadzane innowacyjności, opracowywanie strategii rozwojowych i konkurencyjnych. Jedną z takich właśnie metod jest Kaizen w biznesie znany już od wielu lat. Opracowany został w Japonii w 1986 roku, a stosowany jest do dnia dzisiejszego na całym świecie. Skuteczność i uniwersalność tej metody sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw z różnych krajów chętnie po nią sięga. Metoda ta, której myślą przewodnią jest ciągłe, nieustanne doskonalenie, doświadczanie, sprawdzanie i tworzenie w oparciu o te doświadczenia, wyróżnia się na tle innych. Jej rosnąca popularność potwierdza nie tylko jej wielką skuteczność, ale także fakt, iż praca zespołowa może przynieść więcej korzyści, niż wzajemna rywalizacja. Kaizen w biznesie wprowadza zasadę wspólnoty całego przedsiębiorstwa i pokazuje, że sukces może być osiągnięty w szybki i prosty sposób tylko wtedy, gdy każdy element tego przedsiębiorstwa ciężko na ten sukces pracuje. Wówczas każdy cel może zostać osiągnięty, a firma wciąż może się rozwijać i wprowadzać nowe, innowacyjne pomysły. Ta dobra zmiana pozwala na podniesienie jakości dzięki efektywności całej wspólnoty przedsiębiorstwa.