Jaką rolę odgrywają systemy bankowe?

Jaką rolę odgrywają systemy bankowe?

Każdy współczesny kraj posiada swoje własne systemy bankowe. Pod tym pojęciem kryją się wszystkie organizacje finansowe w państwie oraz powiązania pomiędzy nimi. Tego rodzaju system obowiązują także wspólne regulacje. Jaką rolę odgrywają jednak systemy bankowe? Otóż na polski system bankowy składa się zarówno Narodowy Bank Polski, który jest bankiem centralnym, jak i banki komercyjne czy spółdzielcze. System ten pełni więc z jednej strony rolę Skarbnicy Państwowej, z drugiej zaś strony jest zapleczem kredytowym dla przedsiębiorstw oraz prywatnych konsumentów. Jego rolą jest zapewnienie odpowiedniego przepływu pieniądza. System bankowy umożliwia bezpieczne lokowanie oszczędności, inwestowania nadwyżek finansowych czy sponsorowanie inwestycji. Banki pełnią także rolę rozliczeniową. Rachunki rozliczeniowe są bowiem jednym z najpopularniejszych produktów bankowych. Korzystają z nich zarówno klienci prywatni, jak i drobni przedsiębiorcy czy ogromne koncerny. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi obecnie posiadać konto w banku. Coraz częściej staje się to także wymogiem w przypadku osób fizycznych. Mało kto rozlicza się bowiem obecnie gotówką. Najczęściej to właśnie na rachunki bankowe pracodawcy przelewają wynagrodzenia swoich pracowników. Coraz częściej korzystamy obecnie także z tak zwanych elektronicznych pieniędzy, czyli kart płatniczych.