IRR

IRR

Zanim zdecydujemy się zainwestować pieniądze swoje własne, bądź firmowe, warto upewnić się ile wyniesie wewnętrzna stopa zwrotu IRR danej inwestycji. Dzięki temu wskaźnikowi zdołamy jasno oszacować, czy w przypadku danego przedsięwzięcia uda się osiągnąć zysk, czy też będzie trzeba liczyć się z poniesieniem straty. Wskaźnik ten bowiem określa, czy zainwestowane pieniądze będą większą sumą, mniejszą, czy też równą kwocie uzyskanej. Każda osoba, która pragnie podjąć się jakiejkolwiek inwestycji powinna sumiennie sprawdzić, czy nie pogrąży jej dane przedsięwzięcie. Właśnie w tym celu została określona wewnętrzna stopa zwrotu IRR, której podstawowym zadaniem jest możliwie jak najtrafniejsze określenie rentowności inwestycji. Posiadając wszelkie niezbędne informacje dotyczące możliwej wysokości poniesionych kosztów możemy zdecydować, czy chcemy podjąć się danej inwestycji, możemy także przedstawić swoje spostrzeżenia osobom, które miałyby wspólnie z nami podjąć się przedsięwzięcia. Wskaźnik IRR podpowie nam, jak dużą kwotę możemy zainwestować, aby nie ponieść straty. Jest to najkorzystniejsza z możliwych sytuacji, bowiem nie narazi inwestora na niepotrzebny stres, ale pozwoli określić, czy koszty, które trzeba ponieść, są do zaakceptowania.