Inwestycje w rynek nieruchomości

Inwestycje w rynek nieruchomości

W czasach kryzysu ekonomicznego trudno znaleźć bezpieczną przystań na ulokowanie naszego kapitału. W wielu przypadkach poszukujemy nawet minimalnego zysku, lecz stawiamy warunek by był on stały. Odwiedzając profesjonalnego i niezależnego doradcę finansowego możemy być pewni, że poleci nam jedną z następujących inwestycji, albo inwestycję w rynek nieruchomości, rynek kamieni szlachetnych, albo zainteresowanie się papierami wartościowymi i funduszami inwestycyjnymi. Od pewnego czasu na rynku nieruchomości w naszym kraju możemy obserwować bardzo poważny zastój. Ceny stoją w miejscu, co oznacza, że na zakupie i sprzedaży nieruchomości mieszkalnych raczej ani dużo nie zarobimy, ale, co ważne nie stracimy. Nieco lepsza sytuacja jest w segmencie nieruchomości niemieszkalnych. Coraz więcej inwestorów przeprowadza bardzo skomplikowane przedsięwzięcia związane z budowaniem hal targowych, czy magazynów z myślą o późniejszym jej sprzedaniu, czy wynajęciu. Nieruchomościami niemieszkalnymi są wszystkie te, które są używane w różnym zakresie do prowadzenia działalności gospodarczej. Z kolei na rynku nieruchomości mieszkalnych działa zasadniczo dwie zorganizowane grupy podmiotów, czyli firmy deweloperskie i spółdzielnie mieszkaniowe. Popularną opcją u krajowych inwestorów jest dokonywanie kupna nieruchomości poza granicami kraju.