Intercyzę warto spisać

Intercyzę warto spisać

Tematyka finansów jest niezwykle szeroka. W jej zakres mieszczą się kwestie, które związane są z intercyzą. Mianem intercyzy określa się dokument, który mogą spisać osoby już pozostające w związku małżeńskim lub też takiego, które jego zawarcie dopiero planują. Celem takiego dokumentu jest ustalenie rozdzielności majątkowej. Z pewnością nikt nie będzie miał problemu ze wskazaniem sytuacji, kiedy spisanie intercyzy okazuje się być bardzo rozsądne. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że w wielu sytuacjach intercyza pozwala nam ochronić swój majątek. Z pewnością nikt, kto spotyka się z propozycją podpisania intercyzy nie powinien podchodzić do jej jako sygnału o braku zaufania. Propozycję taką należy raczej traktować jako przejaw rozsądku osoby, którą chce podpisania intercyzy. Pojawia się pytania, kiedy intercyzę warto spisać. Jeżeli przed zawarciem związku małżeńskiego któreś z małżonków zaciągnęło duży kredyt z pewnością intercyza będzie dobrym rozwiązaniem. Jeżeli bowiem pojawią się trudności z jego spłacaniem to należności będą egzekwowane jedynie z majątku osoby, która jest zadłużona. Dzięki temu nigdy nie zostanie na przykład zajęta pensja osoby, która za dług nie jest odpowiedzialna. Dzięki temu można uniknąć jeszcze poważniejszych problemów. Warto spisanie intercyzy rozważyć również wtedy, kiedy jedna ze stron prowadzi własną działalność gospodarczą.