Gospodarowanie publicznymi pieniędzmi

Gospodarowanie publicznymi pieniędzmi

Środkami publicznymi zarządzają urzędnicy, którzy reprezentują organy władzy. Obwarowani szeregiem przepisów mają działać w interesie publicznym rozdysponowując przekazane im środki. Interes publiczny jest pojęciem nie ostrym, można to najogólniej tłumaczyć jako decyzje, których realizacja pociąga za sobą działanie, które powinno przynieść korzyści jak największej liczbie osób. Nie jest to łatwe zadanie, bo zadowolić wszystkich trudno. Zawsze znajdzie się ktoś, kto ma inne koncepcje, na ogół dla siebie najbardziej korzystne, kto reprezentuje własny indywidualny interes. Decyzje organów władzy, które właściwie zarządzają naszymi pieniędzmi, budzą wiele kontrowersji. Są najczęściej krytykowane, przez ludzi mających zastrzeżenia często co do bezstronności i uczciwości urzędnika. Dlatego najważniejsze jest aby dobro publiczne było reprezentowane przez odpowiedzialnego i uczciwego urzędnika. Którego zadaniem jest rzetelne opracowanie, udokumentowanie i logiczne uzasadnienie swoich decyzji. Takim działaniem nie wzbudzi zastrzeżeń i pozbawi wszelkich wątpliwości co do zasadności swojego działania. Decyzje, w taki sposób podejmowane, znajdą zwolenników i przyniosą wiele korzyści. Aby upewnić się co do bezstronności działania urzędnika, możemy korzystać z przyznanego nam prawa do informacji publicznej. Każdy obywatel, który potrzebuje informacji o działalności administracji publicznej, może się o taką informację ubiegać. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.