Finansowanie działalności gospodarczej

Finansowanie działalności gospodarczej

Rozpoczynając działalność gospodarczą jednym z pierwszych zmartwień, z jakim musimy sobie poradzić jest sfinansowania jej pierwszych miesięcy funkcjonowania. Można tego oczywiście dokonać z własnych środków, lecz są inne alternatywy, jak na przykład złożenie wniosku o dofinansowanie z unijnych programów pomocowych, albo złożyć wniosek o kredyt na start firmy. Zarówno w przypadku dofinansowania ze środków unijnych, jak i kredytu bankowego na start firmy będziemy potrzebować części wkładu własnego. Wkład własny może być ustanowione na różnym poziomie, zazwyczaj jest to około dziesięciu do piętnastu procent wartości całego przedsięwzięcia. Do wniosków kredytowych i o dofinansowanie unijne należy dołączyć profesjonalnie sporządzony biznesplan naszej działalności gospodarczej. Pozwoli to stronie bankowej i unijnej na obliczenie rentowności danego przedsięwzięcia. W biznesplanie powinny znaleźć się informacje odnośnie struktury organizacyjnej naszej działalności gospodarczej, celów krótko i długoterminowych, oraz analizy konkurencji na rynku. Działalność finansowana ze środków unijnych może być zarówno zwrotna, jak i nie podlegać zwrotowi. Jednym z interesujących programów operacyjnych jest ten ze środków, którego możemy otrzymać nawet czterdzieści tysięcy złotych pomocy warunkowo bezzwrotnej.