Elektroniczny biznes jako kierunek studiów

Elektroniczny biznes jako kierunek studiów

Elektroniczny biznes to kierunek studiów, który powstał wraz z rozwojem e-biznesu, oraz osiągnięciem przez niego popularności. Biznes elektroniczny staje się coraz ważniejszą gałęzią gospodarki, dlatego kilka polskich uczelni zdecydowało się na otwarcie kierunku, który ma przygotowywać do szeroko pojętej działalności w e-biznesie. Specjaliści przewidują, że e-biznes będzie jeszcze bardziej rósł na znaczeniu, co sprzyja otwierania tego typu kierunków na uczelniach. Jeden z takich kierunków został otwarty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ma on na celu wykształcenie młodych osób w kierunku menedżersko-informatycznym, którzy po ukończeniu studiów będą przygotowani do pracy w gospodarce elektronicznej zarówno polskiej jak i międzynarodowej. Podczas trwania studiów, studenci zyskają praktyczną oraz teoretyczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem tradycyjnym oraz elektronicznym, ekonomiki związanej z funkcjonowaniem e-biznesu, zasad prawnych dotyczących prowadzenia własnej działalności internetowej oraz wiele innych. Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć pracę w firmach informatycznych oraz konsultingowych, w korporacjach międzynarodowych oraz w wielu przedsiębiorstwach. Będą oni mogli także prowadzić działalność doradczą w zakresie prowadzenia biznesu elektronicznego.