Dochodowe formy inwestowania

Dochodowe formy inwestowania

Społeczeństwo się bogaci, dlatego każda osoba, która posiada, jakiekolwiek oszczędności stara się je w dochodowy sposób zainwestować. Różne są sposoby na powiększenie swojego dotychczasowego kapitału. Oczywiście nie ma inwestycji bez ryzyka inwestycyjnego, tylko stopień tego ryzyka może się zmieniać w zależności od rodzaju inwestycji. Najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym charakteryzują się inwestycje w obligacje skarbowe. Wynika to z faktu, że ich emitentem jest skarb państwa, czyli najbardziej wiarygodna instytucja finansowa w kraju, trudno sobie wyobrazić całkowite bankructwo kraju. Obligacje skarbowe są poza tym niezależne od zmieniającej się przecież ciągle sytuacji na rynku finansowym. Obligacje skarbowe dziesięcioletnie są indeksowane do poziomu inflacji, co oznacza, że nie ma ona wpływu na osiągane zyski z tego rodzaju papierów wartościowych. Na przykład zakładając lokatę w banku zysk osiągamy tylko wówczas, gdy poziom inflacji nie będzie zbyt wysoki. Może się okazać, że wkładamy do banku dziesięć tysięcy a po dwunastu miesiącach wyciągamy kilkaset złotych mniej. Innymi popularnymi inwestycjami są te w inne papiery wartościowe z akcjami na czele. Na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych notowanych jest ponad sześćset spółek, czyli wybór jest bardzo duży i każdy gracz może na wiele sposobów pokierować swoim kapitałem.