Czym są finanse

Czym są finanse

Jeżeli poruszamy się w tematyce dotyczącej finansów z pewnością powinniśmy rozpocząć od dokładnego ich zdefiniowania. Pojęcie finansów jest bowiem znane każdemu z nas. Wiele jednak osób zapytanych o ich zdefiniowanie w ogóle nie potrafi tego zrobić. Terminem finanse określa się wszystkie te procesy, które związane są nie tylko z gromadzeniem pieniędzy, ale również rozporządzaniem nimi, a także ich wydawaniem. Nie dotyczy to jedynie pieniędzy, ale również ich tak zwanych surogatów. Finanse pełnią w państwie wiele naprawdę istotnych funkcji, do których zalicza się między innymi funkcję kontrolną oraz fiskalną. Mówiąc o finansach trzeba wspomnieć o finansach publicznych, które z punktu widzenia państwa są najważniejsze. Finanse publiczne związane są z pobieraniem, a następnie gromadzeniem publicznych pieniędzy. Z finansami publicznymi związane są takie instytucje jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Finansami publicznymi zajmują się również państwowe uczelnie wyższe. To właśnie dzięki istnieniu finansów publicznych państwo jest w stanie spełniać wszystkie obowiązki społeczne, które są na nie nakładane. Wiele osób zapyta skąd biorą się finanse publiczne? Otóż każda osoba przyczynia się do ich istnienia płacąc podatki. Nie chodzi przy tym jedynie o podatek dochodowy.