Czym jest fundusz inwestycyjny

Czym jest fundusz inwestycyjny

Mało, kto zdaje sobie sprawę z tego, czym jest fundusz inwestycyjny. Może to wynikać z tego, że Polacy nie mają zbyt wiele oszczędności, a co za tym idzie nie interesują ich sposoby lokowania pieniędzy. Otóż fundusz inwestycyjny jest formą zainwestowania pieniędzy poprzez lokowanie ich w założonym funduszu. Skorzystać z tego typu instrumentu bankowego mogą zarówno firmy jak i osoby prywatne nieposiadające działalności gospodarczej. Pomysł funduszy inwestycyjnych nie jest niczym nowym. Pierwszy raz na wspólne inwestowanie zarobionych pieniędzy wpadli Holendrzy. To właśnie oni 1774 roku za pośrednictwem jednego z kupców Abrahama von Ketwicha zaczęli wspólnie zbierać swoje pieniądze. Przez prawie sto lat tylko Holendrzy korzystali z tego typu rozwiązania, a dopiero w 1868 roku powstał pierwszy zagraniczny fundusz inwestycyjny. Miało to miejsce w Wielkiej Brytanii. Najpóźniej inwestować swojej pieniądze zaczęli amerykanie, bo dopiero w latach 20 XX wieku. Istnieją dwa zasadnicze rodzaje funduszy inwestycyjnych. Chodzi o fundusze zamknięte i otwarte. Zamknięte charakteryzują się stałą z góry określoną liczbą uczestników, która z reguły się nie zmienia. Otwarte fundusze inwestycyjne są, zaś jak sama nazwa wskazuje otwarte na nowych inwestorów i ich pieniądze. Dzięki temu każdy, kto posiada wystarczające środki może skorzystać z takiego rozwiązania i spróbować przekształcić swoje oszczędności w małą fortunę. Jeżeli, więc macie oszczędności to powinniście się zastanowić czy może nie czas by ulokować je w funduszu inwestycyjnym.