Czym jest bank zrzeszający

Czym jest bank zrzeszający

Ciekawą formą prowadzenia działalności bankowej jest tak zwany bank zrzeszający. Tego typu działalność ma miejsce wtedy, gdy dwa odrębne banki postanawiają połączyć się w jedną działająca placówkę bankową. Jeżeli chodzi o czynności, które wykonuje tego typu instytucja to przede wszystkim oferuje ona wszelkie powszechne usługi bankowe określone w polskich przepisach i ustawodawstwie. Innym zajęciem jest prowadzenie bieżących rachunków bankowych. Za pośrednictwem tego typu rachunków bank zrzeszony dokonuje wszelkich rozliczeń innych placówek lub banków spółdzielczych. Kolejnym zadaniem, który wykonuje bank zrzeszony jest naliczenie i utrzymywanie obowiązkowych dla wszystkich zrzeszonych banków rezerw pieniężnych. Rezerwy te odkładane są na koncie Narodowego Banku Polskiego. Banki zrzeszone mają również za zadanie rozliczenie wszystkich placówek zrzeszonych z postanowień umowy mówiącej o połączeniu. Wszelkie zasady są opisane w umowie, statucie lub regulaminie takiego połączenia. Śmiało można, więc powiedzieć, że bank zrzeszający jest swoistego rodzaju opiekunem wszystkich połączonych placówek bankowych. Kontroluje on ich poczynania oraz dba o to, by przestrzegały one prawa bankowego. Bez banku zrzeszającego nikt nie miałby kontroli na placówkami zrzeszonymi w jedną całość i mogłyby one pracować według własnych zasad nie będąc z niczego rozliczanymi. Dzięki bankom zrzeszającym sytuacja ma się zupełnie inaczej.