Bogactwo i ubóstwo współcześnie

Bogactwo i ubóstwo współcześnie

Przyczyn ubóstwa można szukać w zmianach ekonomicznych, które są konsekwencją postępującego kryzysu, który z kolei przyczynia się do masowego bezrobocia. Jest zjawiskiem społecznym, ściśle powiązanym z ekonomią państwa. Rozwiązanie problemu ubóstwa należy szukać we właściwych decyzjach ekonomicznych przedsiębiorców, czyli m.in. decyzje pociągające za sobą zwiększenie liczby stanowisk pracy, poprzez zwiększenie liczby inwestycji. Obecnie sytuacja wygląda tak, że Ci co posiadają, mają więcej, Ci co mają mało, mają jeszcze mniej. Wynika to, z tego, że przedsiębiorstwa obniżają koszty utrzymania pracowników, działając w granicach prawa, a nawet posuwając się dalej. Ograniczają pensje, premie i prowizje. Zwiększa się przepaść między bogatymi i biednymi. Ofiary kryzysu korzystają z pomocy państwa, ale możliwe jest to tylko przez niewielki czas, za krótki na znalezienie dobrej pracy. Pozostaje pomoc społeczna, co nie wystarcza na godne życie i zaspokojenie podstawowych potrzeb. Nawet jeśli próbują realizować swoje pomysły, poprzez własną działalność gospodarczą, nie potrafią zaistnieć na dzisiejszym rynku, pełnym wielkich obiektów handlowych i usługowych. Zatrzaśnięci w swoim żalu, wydają się być bezradni na to co ich dotknęło. Dlatego ogromna rola bogatych w trudnym i powolnym procesie naprawy obecnej sytuacji, ponieważ nie obejdzie się bez wsparcia. Potrzeba więcej programów wspomagających osoby, które posiadają ogromny potencjał, którym warunki egzystencji nie pozwalają myśleć o rozwoju jedynie o zaspokojeniu podstawowych potrzeb następnego dnia.