Bankowy fundusz gwarancyjny

Bankowy fundusz gwarancyjny

Mało, kto odkładając swoje pieniądze na koncie bankowym zdaje sobie sprawę z istnienia bankowego funduszu gwarancyjnego. Jest instytucja, która udziela wszelkich gwarancji na depozyty przetrzymywanie przez polskie banki. Oprócz tego bankowy fundusz gwarancyjny zajmuje się również udzielaniem pomocy bankom, które zagrożone są upadłością lub wpadły w kłopoty finansowe. Jest kilka najważniejszych obowiązków tej instytucji oraz zadań, które wykonuje. Pierwszym jest gwarantowanie środków finansowych w przypadku jakichkolwiek problemów z wypłacalnością banku. Oczywiście wysokość gwarantowanych pieniędzy jest ustalana poprzez przepisy oraz ustawę. Kolejne zadanie to udzielanie pomocy instytucją zagrożonym brakiem wypłacalności lub upadkiem. Do zadań bankowego funduszu gwarancyjnego należy jeszcze wspieranie wszelkich procesów mających na celu połączenie dwóch lub większej ilości banków. Ostatnim, ale chyba najważniejszym zadaniem jest gromadzenie informacji o bankach oraz ich działalności. Bankowy fundusz gwarancyjny zdobywa tego typu informacje poprzez niezależne audyty i liczne kontrole. Jeżeli, więc składając w banku Wasze pieniądze zastanawiacie się, co się stanie w przypadku upadłości banku to możecie być spokojny. Istnieje ustawowy obowiązek zwracania pieniędzy oszukanym klientom. Oczywiście istnieje również pułap, według którego tylko kwoty poniżej konkretnej granicy są zwracane i objęte bankowym funduszem gwarancyjnym.