Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Przy prowadzeniu każdego rodzaju działalności gospodarczej dobrym sposobem na sprawdzenie stanu naszych finansów jest przeprowadzenie analizy finansowej przedsiębiorstwa. Stan firmowych finansów może być z perspektywy bieżącej bardzo trudny do obiektywnej analizy. Dopiero patrząc na uzyskiwane wyniki z dalszej odległości można dojść do całkiem interesujących konkluzji. Dzięki analizie finansowej sprawdzimy efektywność prowadzonej przez nas gospodarki finansowej, oraz dokonamy oceny poczynionych inwestycji i podjętych decyzji gospodarczych, które miały bezpośredni wpływ na firmowe finanse. Z prośbą przeprowadzenia analizy finansowej może wystąpić nie tylko kierownictwo przedsiębiorstwa, lecz także inne podmioty bezpośrednio zainteresowane stanem finansów danej działalności gospodarczej. Do takich podmiotów mogą należeć banki, albo potencjalni inwestorzy, którzy zastanawiają się nad wprowadzeniem swoich pieniędzy do tegoż biznesu. Gotowa analiza finansowa pozwala instytucjom kredytującym na ocenę ryzyka związanego z udzieleniem kredytu podmiotowi gospodarczemu w takiej sytuacji. Jeśli ryzyko przekracza dopuszczalny poziom decyzja kredytowa będzie z pewnością negatywna. Analiza finansowa jest potrzebna bankom także w trakcie spłaty kredytu inwestycyjnego by sprawdzić czy podmiot nie traci czasem zdolności kredytowej.