Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej

Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi przeprowadzać przynajmniej raz na kwartał analizę ekonomiczną. Potrzebna jest ona głównie na użytek wewnętrznych organów w przedsiębiorstwie. Dzięki niej najwyższe organy, jak zarząd spółek mają kompletne wyniki sprzedaży, rezultaty dotyczące stanu finansów przedsiębiorstwa, wypracowywanych zysków netto. Znając te i wiele innych statystyk przedsiębiorstwa można dokonywać prognoz na najbliższe miesiące i lata. Wyniki tego rodzaju dają właścicielom pewność dokonywania trafnych decyzji w przeszłości i ich kontynuacji w przyszłości. Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej tylko wówczas będzie skuteczne, gdy oprzemy ją na prawdziwych i rzetelnych źródłach. W każdej firmie powinniśmy przeprowadzać podobne zestawienia finansowe nie tylko ze względu na wewnętrzne potrzeby firmy, lecz również ze względu na zewnętrzne instytucje, które mogą być zainteresowane takimi informacjami. Mowa tutaj głównie o instytucjach bankowych i potencjalnych inwestorach, jeżeli takowych poszukujemy. Bank z całą pewnością zażąda od nas analizy finansowej prowadzonej działalności, w przypadku starań o kredyt inwestycyjny, czy nawet przy wnioskowaniu o odnawialny kredyt na rachunku bieżącym. Bank czy inwestor nie podejmie ryzyka inwestycyjnego zupełnie w ciemno, musi, na czymś wiarygodnym oprzeć swoją decyzję.